Praktisch

18e POWERPLUS 

NATUURLOPEN VAN LIER

  Wedstrijdreglement en Praktische - ABC


Voorinschrijving

Daginschrijving

Lyra leden

G-Run + Kidsrun

november

5 €

8 €

2 €  korting

   -

december

5 €

8 €

2 €  korting

Gratis + vrije gift

januari

5 €

8 €

2 €  korting

   -

februari

5 €

8 €

2 €  korting

   -

maart

7 €

10 €

2 €  korting

Gratis

Abonnement

23 €

29 €

9 €  korting

   -


Versie van 2019-2020         Wordt weldra aangepast naar seizoen 2020-2021.Afstand:

De parcours van de Powerplus Natuurlopen van Lier zijn zo nauwkeurig mogelijk afgemeten.


De organisatie behoudt zich echter het recht toe om de route op bepaalde delen te wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn om de veiligheid en het comfort van de deelnemers te garanderen.


Op grond van uitzonderlijke omstandigheden kunnen we besluiten om het evenement geen doorgang te laten vinden. De deelnemers worden dan in de gelegenheid gesteld om, naar individuele keuze, deel te nemen aan een volgend evenement van de PowerPlus Natuurlopen van Lier in hetzelfde of het daaropvolgende seizoen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als een deelnemer niet in staat is aanwezig te zijn op een vervangdatum.


Afstand - programmatie:

     Zaterdag 23/11/2019    5 Km - 10 Km - 10 Miles

     Zaterdag 14/12/1019    Kidsrun - G-Run - 5 Km - 10 Km - 10 Miles (Warmste loop t.v.v. Music For Life)

     Zaterdag 25/01/2020    5 Km - 10 Km - 1/2Marathon

     Zaterdag 15/02/2020    5 Km - 10 Km - 25 Km

     Zaterdag 28/03/2020    Kidsrun - G-Run - 5 Km - 10 Km - 1/2 Marathon

 

Bagage:

Bagage wordt gratis bewaard in de zwarte bestelwagen van VedetteSport. Deze staat aan de ingang van de piste.

De bagage is NIET bewaakt.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.


N.B: Achtergelaten kleding en bagage wordt twee weken bewaard, nadien wordt alles aan een goed doel geschonken.


Begeleiding:

De eerste lopers worden door een voorfietser begeleid.

Na de laatste loper volgt ook een bezemfiets.

Het parcours kruist enkele straten. Daar is politie of een gemachtigd opzichter aanwezig.


Het parcours is verder volledig bewegwijzerd met wegwijzers in de kleur van uw startnummer.


Bereikbaarheid en Parkeren:

Lier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info hierover bij de Lijn en de NMBS.


Rond het 'Netestadion', de atletiekpiste van de Stad Lier liggen ruime parkings.

De parkeerstroken op de Ring van Lier mogen ook gebruikt worden.


De parkings van Oregano en Delhaize achter de atletiekpiste en NRG health center,

B-Inn Hotel en Nisrine events tegenover de atletiekpiste zijn NIET voorzien voor deelnemers van de Powerplus Natuurlopen. Hou rekening met onze buren aub.


Bevoorrading:

Er wordt een bevoorrading met sportdrank of water voorzien na de aankomst.


Er is 1 bevoorradingspost met water voorzien voor de 10 km.

Er zijn 2 bevoorradingsposten met water voorzien voor de 10 mijl en de 1/2 marathon.

Er zijn 3 bevoorradingsposten met water voorzien voor de 25 km.


Betalingen:

Bij de voorinschrijvingen dienen alle bedragen, online, op voorhand voldaan te worden volgens de aangeboden betaalmodaliteiten.


Contact:

Hebt u vragen ?


Contacteer onze recreatieverantwoordelijke:


Rony Becquet

Gsm: 0478/59.43.93

Mail Rony HIER


Vragen over de inschrijfmodaliteiten en veranderingen van afstand binnen een bonnement:

Mail HIER uw vraag over de inschrijvingen.


Vragen of opmerkingen over de recentste uitslag:

Mail HIER het wedstrijdsecretariaat.


Contacteer de webmaster:

Mail HIER de webmaster


Deelnameprijs:

Er zijn abonnementen voor de vijf Powerplus Natuurlopen van Lier verkrijgbaar.

Film / foto:

Tijdens het evenement zullen er door de organisatoren en geaccrediteerde fotografen foto’s of filmopnames gemaakt worden.


Elke loper verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van het tijdens of rond het evenement gemaakt beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de Powerplus Natuurlopen van Lier en of AC Lyra vzw, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen.

De foto's vindt u onderandere terug op de websites www.lierinbeeld.be, www.natuurlopenvanlier.be, www.aclyra.com, www.lierbelicht.be, ... . Deze kan men kosteloos downloaden voor eigen gebruik.

Voor publicatie van foto's uit de fotoalbums van AC Lyra vzw dient men het onderschrift "Foto AC Lyra" te gebruiken.


Van elke deelnemer wordt bij de aankomst een foto gemaakt.

Deze zijn achteraf HIER terug te vinden bij Jahoma. (Datum van de wedstrijd invullen).


Inschrijvingen / Voorinschrijvingen:

Daginschrijvingen in ons inschrijfkantoor in fe foyer van CC De Mol.


Voorinschrijvingen kunnen enkel online gebeuren.

De voorinschrijvingen worden ongeveer een maand voor de betreffende loop geactiveerd en

ze worden de dinsdagavond om 20.00u voor de loop afgesloten.


Inschrijfkantoor:

Het inschrijfkantoor en afhaalpunt voor alle startnummers bevindt zich in de foyer van

CC De Mol, naast de Atletiekpiste. De deuren gaan open vanaf 11.30 uur.


Het inschrijfkantoor sluit een half uur voor de eerste start.

Vanaf dan kan men enkel nog nummers afhalen van de voorinschrijvingen.


Er zijn 'loketten' voor elke afstand.

Ze zijn zeer duidelijk met infoborden aangegeven, u kan ze niet missen.


Instructies wedstrijdleiding:

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de

PowerPlus Natuurlopen van Lier, AC Lyra, officiële VAL juryleden of gemachtigde opzichters behoren.

Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.


Kilometeraanduiding:

Op de omloop zullen km 5, km10 en de laatste kilometer aangeduid worden op het parcours.


Kleedkamers en douches:

Er zijn kleedkamers met uitgebreid sanitair en beperkte douchemogelijkheden voorzien in de kleedkamers van "CC De Mol" naast de atletiekpiste.


Ligging:

Atletiekpiste Netestadion

Aarschotse steenweg 3

2500   Lier


Organisatie:

De Powerplus Natuurlopen van Lier en de 1/2 Marathon van Lier zijn een organisatie van:

AC Lyra vzw

pa. De Heyderstraat 23/3

2500   Lier

BTW: BE 431.006.137


Persoonsgegevens, Privacyverklaring, GDPR:

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator per seizoen opgenomen in een offlinebestand voor administratie, voor eventuele dopingcontroles en voor noodgevallen. Na een seizoen worden de gegevens verwijderd. Het emaiadres en de voornaam worden in de beveiligde omgeving van 'Mailchimp' opgeslagen voor het toezenden van specifieke informatie over volgende loopevenementen via nieuwsbrieven. De deelnemer krijgt enkel informatie over de Powerplus Natuurlopen van Lier toegestuurd.

Wij maken voor onze webshop gebruik van de diensten van Mollie als betaaldienstverlener. In die context wordt er tussen beide partijen informatie gedeeld.

Voor de tijdsregistratie maken we gebruik van de diensten van Jahoma. Ook met deze partij dienen we volgende gevens door te geven: naam, geboortedatum, geslacht.


Men kan te allen tijde definitief uitschrijven van de nieuwsbrieven via de in de nieuwsbrief aanwezige uitschrijflink (Usubscribe knop).


De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden derden.

Op eenvoudige aanvraag kan men de opgeslagen informatie inkijken, laten wijzigen of definitief laten verwijderen.


De deelnemer verleent door de deelname aan de PowerPlus Natuurlopen van Lier toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van volgende gegevens via de gepubliciteerde wedstrijdresultaten: zijn naam, leeftijd, woonplaats en wedstrijdresultaat. Deze kunnen gepubliceerd worden in dagbladen en via internet.


De privacyverklaring van de organisator (AC Lyra vzw) kan je hier terugvinden.


Prijzentafel:

Loop 1 t.e.m. 4

Podium met beker en naturaprijzen voor eerste 3 mannen en eerste 3 vrouwen van elke afstand.


Loop 5

Wordt later meegedeeld.


Start: 

Alle afstanden van de Kidsrun - G-Run - 10 km - 1/2 Marathon - 25 km  starten en finishen op de atletiekpiste.


De starturen:

Natuurloop 1 (november)

13u30: 10 km

13u40: 5km

13u50: 10 Mijl


Natuurloop 2 (december)

13u00: Kidsrun / G-Run

13u30: 10 km

13u40: 5km

13u50: 10 Mijl


Natuurloop 3 (januari)

13u30: 1/2 Marathon

13u40: 5 km

13u50: 10km


Natuurloop 4 (februari)

13u30: 25 km

13u40: 5 km

13u50: 10 km


Natuurloop 5 (maart)

13u00: Kidsrun / G-Run

13u30: 1/2 Marathon

13u40: 5km

13u50: 10 km


Startnummer / Tijdregistratie:

De tijdregistratie wordt door JAHOMA uitgevoerd.

Men dient te lopen met de door de organisatie aangeleverde startnummer, deze kunnen op de dag van de wedstrijd op het inschrijfkantoor afgehaald worden.

 

Het starnummer is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


De chip voor tijdregistratie is in het borstnummer verwerkt.

Een persoonlijke chip is dus niet toegelaten.


      Voor de startnummer wordt een waarborg van €5 gevraagd.


      Deze wordt net na de aankomst bij inlevering van uw nummer teruggegeven.


De Deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het nummer en de erop afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn in vooraanzicht. Het mag niet worden afgedekt, afgesneden of gevouwen.


Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder tijdsregistratiesysteem lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij komen dan niet in de uitslagen voor.

Jahoma stelt in opdracht van de organisator de finishtijd van de deelnemer vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Deze vaststelling is bindend.


Tijdaanduiding:

Er wordt een indicatieve klok opgesteld aan de aankomst.

De tijd op de aankomstmonitor van Jahoma is bindend.

 

Toiletten:

Toiletten vind je bij het inschrijfkantoor en in de kleedaccommodaties van CC De Mol en in beperkte mate op de atletiekpiste.


T-shirts:

De standaard katoenen T-shirts van de Natuurlopen verdwijnen. In de plaats kan men voor de democratische prijs van €11 een technische groene loopshirt van Newline met witte opdruk  bestellen.                                        De shirt uit de twee eerste voorinschrijvingen worden bij de tweede loop

                                        geleverd.

                                        Vanaf de derde loop proberen we de de shirt uit de voorinschrijving bij de

                                        desbetreffende loop te leveren.


De bestelde shirts uit de daginschrijvingen kunnen steeds de eerstvolgende loop afgehaald worden.

De T-shirts worden pas bedrukt na betaling van €11.

Bij laattijdige betaling zal de shirt dus niet op tijd bedrukt zijn.


Uitslag:

De uitslag zal te vinden zijn op www.natuurlopenvanlier.be, www.aclyra.com, en http://tijdregistratie.jahoma.nl/result/index  (+ bovenaan wedstrijd kiezen)


Deelnemers die zich vooringeschreven hebben en die verzaakt hebben om zich, ten laatste de avond voor de loop, via mail uit te schrijven worden automatisch en zonder wederroeping door het tijdregistratieprogramma als DNS (dit not finish) of DNS (dit not start) gerangschikt.


Veiligheid, verantwoordelijkheid en risico:

Het parcours van de Powerplus Natuurlopen van Lier is niet volledig verkeersvrij en het verkeer wordt geregeld door seingevers en politie.

De verkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving blijft tijdens het evenement op het gehele parcours onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

   

Deelname geschiedt voor eigen risico. AC Lyra is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.


Indien ondanks het bepaalde in het vorige lid, de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.


Deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van een overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door de deelname aan het evenement.


De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende zal hebben voorbereid. De organisator adviseert dat de deelnemers aan het evenement zich sportmedisch laten onderzoeken.


Deelnemers vrijwaren de organisator voor schade en hinder die derden mochten veroorzaken door een handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.


Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.


Voorinschrijvingen:

Zie inschrijvingen.

EN / OF

Laatste aanpassingen:

 

 

02/09/2020   Introductie seizoen 18

Onze sponsors en partners

PowerPlus Logo