Praktisch

14e POWERPLUS NATUURLOPEN VAN LIER

Wedstrijdreglement en Praktische - ABC

 

ABC voor de Marathonvanlier en alle andere afstanden van 26 maart 2017 Klik Hier.

 

 

Versie van 2016-2017 Laatste aanpassing 12-12-2016

 

 

Afstand:

De parcours van de eerste 4 Powerplus Natuurlopen van Lier zijn zo nauwkeurig mogelijk afgemeten.

 

De afstand van de Marathon van Lier en de andere afstanden die dezelfde dag georganiseerd worden zijn opgemeten en geverifieerd volgens de IAAF reglementering door een officiële IAAF opmeter. Het certificaat van opmeting is verkrijgbaar.

 

De organisatie behoudt zich echter het recht toe om de route op bepaalde delen te wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn om de veiligheid en het comfort van de deelnemers te garanderen.

 

Op grond van uitzonderlijke omstandigheden kunnen we besluiten om het evenement geen doorgang te laten vinden. De deelnemers worden dan in de gelegenheid gesteld om, naar individuele keuze, deel te nemen aan een volgend evenement van de PowerPlus Natuurlopen van Lier in hetzelfde of het daaropvolgende seizoen. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats, ook niet als een deelnemer niet in staat is aanwezig te zijn op een vervangdatum.

 

Afstand - programmatie:

Zaterdag 26/11/2016 Natuurloop 1 5 Km / 10 Km / 10 Miles

Zaterdag 17/12/2016 Natuurloop 2 5 Km / 10 Km / 10 Miles

Zaterdag 21/01/2017 Natuurloop 3 5 Km / 10 Km / 1/2 Marathon

Zaterdag 18/02/2016 Natuurloop 4 5 Km / 10 Km / 25 Km

ZONDAG 26/03/2016 Natuurloop 5 Kidsrun / 5 Km / 10 Miles / Marathon / Aflossingsmarathon

 

Bagage:

Bagage wordt gratis bewaard in de blauwe bestelwagen van VedetteSport. Deze staat aan de ingang van de piste.

De bagage is NIET bewaakt.

Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

 

N.B: Achtergelaten kleding en bagage wordt twee weken bewaard, nadien wordt alles aan een goed doel geschonken.

 

Begeleiding:

De eerste lopers worden door een voorfietser begeleid.

Na de laatste loper volgt ook een bezemfiets.

Het parcours kruist enkele straten. Daar is politie of een gemachtigd opzichter aanwezig.

 

Het parcours is verder volledig bewegwijzerd met wegwijzers in de kleur van uw startnummer.

 

Het parcours van de 3e Marathon van Lier en de andere afstanden van 26 maart 2017 zijn volledig verkeersvrij.

 

De loop van 26 maart 2017 is buiten een recreatieve loop ook een officiële wedstrijd.

Fietsbegeleiding is dan NIET toegestaan, de lopers die op deze wijze begeleid worden zullen door de aanwezige juryleden en toezichters na de wedstrijd uit de uitslag geschrapt worden.

 

Bereikbaarheid en Parkeren:

Lier is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info hierover bij de Lijn en de NMBS.

 

Rond het 'Netestadion', de atletiekpiste van de Stad Lier liggen ruime parkings.

De parkeerstroken op de Ring van Lier mogen ook gebruikt worden.

 

De parkings van Dijk54 en Delhaize achter de atletiekpiste en NRG health center,

Best Western Hotel en Dansschool Walkiers tegenover de atletiekpiste zijn NIET voorzien voor deelnemers van de Powerplus Natuurlopen. Hou rekening met onze buren aub.

 

Belangrijk i.v.m. de bereikbaarheid op 26 maart 2017

De op- en afritten van de grote parking naast de atletiekpiste en CC De Mol bevinden zich binnen het wedstrijdparcours. De parking zal om 8.00u, een half uur voor de aanvang van Marathon afgesloten worden. Deelnemers en supporters die hier parkeren moeten wachten tot alle deelnemers van de

Natuurlopen van Lier binnen zijn om de parking te kunnen verlaten.

 

Bevoorrading:

Er wordt een bevoorrading met sportdrank of water voorzien na de aankomst.

 

Er is 1 bevoorradingspost met water voorzien voor de 10 km.

Er zijn 2 bevoorradingsposten met water voorzien voor de 10 mijl en de 1/2 marathon.

Er zijn 3 bevoorradingsposten met water voorzien voor de 25 km.

 

Op 26 maart zijn er voor alle afstanden bevoorradingsposten met water, sportdrank en fruit.

Je kan ook uw persoonlijk bevoorrading laten klaarzetten.

 

 

Betalingen:

De betalingen voor de voorinschrijvingen dienen op vrijdagavond voor de loop bij banksluiting in ons bezit te zijn voor de aanvang van de loop. Indien er geen betaling kan getraceerd worden zal de DAGPRIJS aangerekend worden.

Houd rekening met de verwerkingstijd, dit kan bij sommige banken oplopen tot 3 dagen.

Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats.

Ons rekeningnummer is:BE41 7310 1940 3510, Bic: KREDBEBB van AC Lyra vzw.

 

Deelnameprijs:

Er zijn abonnementen voor de eerste vier Powerplus Natuurlopen van Lier verkrijgbaar. Abonnementshouders krijgen nadien ook korting op 26 maart dit evenement maar IEDEREEN zal zich terug moeten (voor-)inschrijven.

 

Voorinschrijving

Daginschrijving

Lid AC Lyra vzw

NOVEMBER

5 €

7 €

2 € korting

DECEMBER

5 €

7 €

2 € korting

JANUARI

5 €

7 €

2 € korting

FEBRUARI

5 €

7 €

2 € korting

ABONNEMENT

Nov-Feb.

17 €

22 €

7 € korting

 

 

 

26 MAART 2017

ZONDER abo

 

 

 

Marathon niet aangesloten

30 €

35 €

10 € korting

Marathon

Lid VAL - LFBA - KNAU

25 €

35 €

10 € korting

 

 

 

 

10 Miles

10 €

13 €

4 € korting

5 Km

8 €

10 €

3 € korting

Aflossingsmarathon

 

 

 

 

 

 

 

26 MAART 2017

MET abo

 

 

 

Marathon niet aangesloten

25 €

30 €

5 € korting

Marathon

Lid VAL - LFBA - KNAU

20 €

30 €

5 € korting

 

 

 

 

10 Miles

8

11

4 € korting

5 Km

6

8

3 € korting

Aflossingsmarathon

 

 

 

 

Fietsbegeleiding:

De loop van 26 maart 2017 is een recreatieve en ook een officiële wedstrijd.

Fietsbegeleiding is NIET toegestaan, de lopers die op deze wijze begeleid worden zullen door de aanwezige juryleden en toezichters na de wedstrijd uit de uitslag geschrapt worden.

 

Film / foto:

Tijdens het evenement zullen er door de organisatoren en geaccrediteerde fotografen foto’s of filmopnames gemaakt worden.

 

Elke loper verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van het tijdens of rond het evenement gemaakt beeldmateriaal waarop hij/zij zichtbaar is. Ook bij publicatie voor promotionele doeleinden van de Powerplus Natuurlopen van Lier, zal de deelnemer hiervoor geen vergoeding claimen.

De foto's vindt u terug op de websites www.lierinbeeld.be, www.natuurlopenvanlier.be en www.aclyra.com,www.lierbelicht.be. Deze kan men kosteloos downloaden voor eigen gebruik.

Voor publicatie van foto's uit de fotoalbums van AC Lyra vzw dient men het onderschrift "Foto AC Lyra" te gebruiken.

 

Van elke deelnemer wordt bij de aankomst een foto gemaakt.

Deze zijn achteraf terug te vinden bij Jahoma. (Datum van de wedstrijd invullen).

 

Inschrijvingen / Voorinschrijvingen:

Daginschrijvingen in ons inschrijfkantoor.

 

Voorinschrijvingen kunnen enkel online gebeuren.

De voorinschrijvingen worden ongeveer een maand voor de betreffende loop geactiveerd en

ze worden de dinsdagavond om 20.00u voor de loop afgesloten.

 

Vooringeschreven deelnemers die hun betaling niet verricht hebben verliezen de voordelen van de voorinschrijvingen. Zij vallen dus onder het tarief van de daginschrijvingen.

 

Inschrijfkantoor:

Het inschrijfkantoor en afhaalpunt voor alle startnummers bevindt zich in de foyer van

CC De Mol, naast de Atletiekpiste. De deuren gaan open vanaf 11.30 uur.

 

Het inschrijfkantoor sluit een half uur voor de eerste start.

Vanaf dan kan men enkel nog nummers afhalen van de voorinschrijvingen.

 

Er zijn inschrijftafels voor elke afstand, deze zijn voorzien van ‘loketten’.

Ze zijn zeer duidelijk met infoborden aangegeven, u kan ze niet missen.

 

Instructies wedstrijdleiding:

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de

PowerPlus Natuurlopen van Lier, AC Lyra, officiële VAL juryleden of gemachtigde opzichters behoren. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Kilometeraanduiding:

Bij de eerste 4 Natuurlopen zullen km 5, km10 en de laatste kilometer zal aangeduid worden op het parcours.

Op 26 maart 2017 zal er ook een volledige kilometeraanduiding voor de Marathon van Lier zijn.

 

Kleedkamers en douches:

Er zijn kleedkamers met uitgebreid sanitair en beperkte douchemogelijkheden voorzien in de kleedkamers van "CC De Mol" naast de atletiekpiste.

 

Ligging:

Atletiekpiste Netestadion

Aarschotse steenweg 2

2500 Lier

 

Organisatie:

De Powerplus Natuurlopen van Lier, de 1/2 Marathon van Lier en de Marathon van Lier zijn een organisatie van:

AC Lyra vzw

pa. De Heyderstraat 23/3

2500 Lier

BTW: BE 431.006.137

 

 

Persoonsgegevens:

De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand voor administratie, voor eventuele dopingcontroles en voor noodgevallen. De deelnemer verleent door zijn inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van zijn mailgegevens voor het toezenden van specifieke informatie over volgende loopevenementen via nieuwsbrieven.

De postadressen en (nood-)telefoonnummers zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.

Men kan te allen tijde definitief uitschrijven van de nieuwsbrieven via de in de nieuwsbrief aanwezige uitschrijflink.

De deelnemer verleent door de deelname aan de PowerPlus Natuurlopen van Lier toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Prijzentafel:

Prijzen Finale Natuurlopen en 3e Marathon van Lier 26-03-2017

 

Klassering Overall AC Lyra Powerplus Natuurlopen van Lier

 

Kidsrun:

Elke finisher: herinneringsmedaille

Beker grootste school/vereniging

 

5 Km:

Elke finisher: herinneringsmedaille

*Verdere info volgt later*

 

10 Km:

Elke finisher: herinneringsmedaille

*Verdere info volgt later*

 

1/2 Marathon:

Elke finisher: herinneringsmedaille

*Verdere info volgt later*

 

 

Rekeningnummer:

AC Lyra vzw.

Iban: BE41 7310 1940 3510

Bic: KREDBEBB

 

Start:

De starturen:

Natuurloop 1 en 2:

13u30: 10 km

13u35: 5 km

13u45: 10 mijl

 

Natuurloop 3 en 4:

13u30: Halve marathon of 25 km

13u35: 5 km

13u45: 10 km

 

Alle afstanden van de eerste 4 Powerplus natuurlopen van Lier starten op de Netedijk achter jeugdhuis Moevement.

 

Er wordt door de presentator omgeroepen dat de deelnemers verzamelen op de piste. Men verplaatst zich in groep naar de start.

(Verplaatsing naar de start is ongeveer 200 meter).

Alle afstanden komen op de atletiekpiste aan.

 

Start 26 maart 2017:

Alle afstanden starten op de Grote Markt van Lier.

 

Starturen:

10.00 Marathon

10.30 Aflossingsmarathon

 

14.00 kidsrun

14.15 10 Miles

14.30 5Km

 

Hou rekening met de verplaatsing - Atletiekpiste --> Grote Markt ==> 1 Km

KOM OP TIJD !!! Of haal uw nummer van die dag op voorhand af.

 

Het inschrijfkantoor zal om 8.00 geopend worden.

 

Startnummer / Tijdregistratie:

De tijdregistratie wordt door JAHOMA uitgevoerd.

Men dient te lopen met de door de organisatie aangeleverde startnummer, deze kunnen op de dag van de wedstrijd op het inschrijfkantoor afgehaald worden.

Het starnummer is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

De chip voor tijdregistratie is in het borstnummer verwerkt.

Een persoonlijke chip is dus niet toegelaten.

 

Voor de startnummer wordt een waarborg van €5 gevraagd.

 

Deze wordt net na de aankomst bij teruggave van uw nummer teruggegeven.

 

De Deelnemer dient het startnummer op zijn/haar borst te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het nummer en de erop afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn in vooraanzicht. Het mag niet worden afgedekt, afgesneden of gevouwen.

 

Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder tijdsregistratiesysteem lopen of deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij komen dan niet in de uitslagen voor.

Jahoma stelt in opdracht van de organisator de finishtijd van de deelnemer vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Deze vaststelling is bindend.

 

Tijdaanduiding:

Er wordt een indicatieve klok opgesteld aan de aankomst.

De tijd op de aankomstmonitor van Jahoma is bindend.

Toiletten:

Toiletten vind je bij het inschrijfkantoor en in de kleedaccommodaties van CC De Mol en in beperkte mate op de atletiekpiste.

 

T-shirts:

Abonnementshouders krijgen bij de loop in februari een standaard katoenen T-shirt van de Natuurlopen.

 

Uitslag:

De uitslag zal te vinden zijn op www.natuurlopenvanlier.be, www.aclyra.com, en http://tijdregistratie.jahoma.nl/result/index (+ wedstrijd kiezen)

 

Deelnemers die zich vooringeschreven hebben en die verzaakt hebben om zich, ten laatste de avond voor de loop, via mail uit te schrijven worden automatisch en zonder wederroeping door het tijdregistratieprogramma als DNS (dit not finish) of DNS (dit not start) gerangschikt.

 

Veiligheid, verantwoordelijkheid en risico:

Het parcours voor de eerste 4 Powerplus Natuurlopen van Lier is niet volledig verkeersvrij en het verkeer wordt geregeld door seingevers en politie.

De verkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving blijft tijdens het evenement op het gehele parcours onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

Voor de loop van 26 maart is het parcours volledig verkeersvrij.

Deelname geschiedt voor eigen risico. AC Lyra is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 

Indien ondanks het bepaalde in het vorige lid, de aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

 

Deelnemers dienen afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van een overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door de deelname aan het evenement.

 

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende zal hebben voorbereid. De organisator adviseert dat de deelnemers aan het evenement zich sportmedisch laten onderzoeken.

 

Deelnemers vrijwaren de organisator voor schade en hinder die derden mochten veroorzaken door een handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

 

Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Voorinschrijvingen:

Zie inschrijvingen.

EN / OF

Laatste aanpassingen:

 

 

12-12-2016 Vollegige update van

26 maart 2017

 

07-02-2017 Parcours van 26/03

 

28-03-2017 Afgesloten voor dit

seizoen

Onze sponsors en partners

PowerPlus Logo